Examinatorentraining

Geachte instructeur,


Let op: heeft u deze examinatorentraining na 1 september 2019 al gevolgd, al dan niet met goed resultaat,  dan is deze mail niet voor u bestemd. Wanneer u toen nog niet competent was bevonden ontvangt u van ons een uitnodiging voor een herkansing. 

Tot 2018  heeft Het Oranje Kruis tijdens de studiedag examinatorentrainingen voor instructeurs die examinator zijn of willen worden, georganiseerd. Tot op heden waren deze trainingen vrijblijvend. Hoewel bij de inzet van examinatoren wel gekeken wordt of iemand een training heeft gevolgd, worden ook examinatoren die dit (nog) niet gedaan hebben nog wel eens ingezet als examinator.

Dit is veranderd. Met ingang van 1 januari 2020  moeten alle nieuwe examinatoren en examinatoren die nog geen training hebben gevolgd de vernieuwde basistraining volgen alvorens zij ingezet kunnen worden als examinator.
Voor examinatoren die al een basistraining hebben gevolgd, geldt een overgangsregeling: zij dienen de vernieuwde basistraining vóór 1 september 2021 te volgen.
Na 1 september 2021 wordt u niet meer ingezet als examinator als u deze vernieuwde basistraining niet heeft gevolgd.

Als u de training met goed gevolg heeft gevolgd, wordt op uw kwalificatiekaart aangegeven  dat u examinator bent.

De onderwerpen die u in deze training kunt verwachten, zijn:
- Bekendheid met de documenten waarmee u als examinatoren te maken krijgt
- Opbouw van de examens: series
- Samenwerking met LOTUS en organisatie
- Beoordelen kandidaten
- Invullen en juist verwerken beoordelingsformulieren
- Feedback aan kandidaat geven

Beoordelingen
Voor en tijdens de training wordt u op een aantal punten beoordeeld. Deze punten zijn:
-   Documentenkennis: dit wordt getoetst door middel van een theorietoets, die u voorafgaand aan de training ontvangt
-   Verdelen van de series
-   Het beoordelen van handelingen aan de hand van een video
-   Het invullen van het beoordelingsformulier

Eisen om deel te kunnen nemen aan de training zijn de volgende:
- U dient in het bezit te zijn van een geldig diploma Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis
- U beschikt over een geldige aantekening full-instructeur BLS en PBLS van de NRR.

Praktische informatie.
De trainingen zullen plaatsvinden in het NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein.

U kunt nog kiezen uit de volgende data:


-  11 september 2021
-  30 oktober 2021.

De training duurt van 09.00 – 13.00 uur. 

Voor deelname aan deze training wordt een kleine bijdrage van €29,50 gerekend.

De training wordt uiteraard gegeven met inachtneming van de dan geldende Coronamaatregelen.

U kunt zich aanmelden via het formulier dat u op deze site vindt.  Betaling geschiedt alleen via IDeal.

Direct na betaling ontvangt u van ons een bevestiging en factuur voor uw administratie. Ongeveer 2 weken voor de datum van de training  ontvangt u van ons nadere informatie en een vragenlijst met vragen over documenten waarvan u  op de hoogte dient te zijn. Deze vragenlijst moet u ingevuld meenemen naar de locatie waar u de training volgt. De gegeven antwoorden tellen mee bij de uiteindelijke beoordeling.

Wanneer u competent bent gevonden na deze training betekent dit dat u zich examinator mag noemen. Dit zal ook op uw diploma bijgeschreven worden de eerste keer na uw reguliere hercertificering. Tegen gebruikelijke kosten kunt u echter uw pasje al eerder laten vernieuwen.

Aan de training zullen accreditatiepunten worden toegekend.

Consulenten hoeven deze training niet te volgen. Voor deze groep zal t.z.t. een andere training plaatsvinden.

We zien u graag bij één van de trainingen.

Met vriendelijke groet
Mw. dr. Petra J. Vos
Het Oranje Kruis